Konsultantske usluge u pripremi projekata i aplikacijama za EU fondove - IPARD, HORIZON 2020 i ostale fondove

WRM pruža integralne konsultantske usluge u pripremi projekata i aplikacijama za aktivne EU fondove, posebno za IPARD Program i HORIZON 2020 Program, kao i ostale programe koje nude različite finansijske i donatorske organizacije (EBRD, EIB, IFC).

Mi pružamo podršku klijentima od inicijalne projektne ideje kroz pripremu sve dokumentacije potrebne za predaju aplikacije pa sve do finalne ispate odobrene finansijske podrške. U kontekstu pripreme aplikacija nudimo sledeće konsultantske usluge, koje su po meri usklađene sa potrebama i zahtevima klijenata.

  • Priprema i obezbeđenje sve neophodne dokumentacije, obaveštenja i dozvola u skladu sa zahtevima relevantnog Vodiča za aplikante, za svaku od mera za koje se može obezbediti finansijska podrška
  • Pripremu formalne aplikacije
  • Izradu Studija pred-izvodljivosti i izvodljivosti
  • Ostale studije i analiza tržišta
  • Tehnička i tehnološka rešenja u skladu sa Evropskim standardima
  • Finansijska rešenja
  • Bankabilni biznis planovi i analize troškova i koristi
  • Stručna i tehnička podrška i upravljanja projektom do realizacije

Naše znanje i iskustvo smo stekli kroz obavljanje navedenih konsultantskih usluga na više od 450 odobrenih EU projekata u Dunavskom Regionu u oblastima poljoprivrede, prerade hrane i obnovljive energije od 2004. godine. Ovo znanje u pripremi, razvoju i sprovođenju projekata pružamo našim klijentima u pripremi projekata za EU fondove, tehničkim i komercijalnim analizama i implementaciji koncepata razvoja kompanija.